Eéndaagse training eetstoornissen

Deze training wordt verzorgd in samenwerking met Buro Puur. Kijk voor meer informatie op de website: www.buropuur.nl Eerstvolgende datum in Zwolle: 20 maart 2020

Doel
Het doel van deze trainingsdag is professionals leren een eetstoornis bij jongeren eerder te herkennen én leren hoe ze de juiste hulp kunnen bieden.

Voor wie?
Alle professionals die met jongeren werken, zoals de docent/leerkracht, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, leerlingbegeleider, interne begeleider,
school maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener zijn van harte welkom.

Accreditatie? SKJ: 6 punten, informeer naar andere mogelijkheden

Inhoud
Het programma start om 9.30 en duurt tot 16.30 uur.
1. Welkom, kennismaking & verwachtingen
2. Wat is een eetstoornis en welke eetstoornissen zijn er?
– Hoe vaak komen eetstoornissen voor?
– Hoe ontstaan eetstoornissen?
– Kun je herstellen van een eetstoornis?
3. De leefwereld van iemand met een eetstoornis
– Hoe is het om een eetstoornis te hebben?
– De talenten van iemand met een eetstoornis
4. Vroegtijdig leren signaleren met behulp van het signaleringsmodel
– Wie heeft een verhoogde kans op het krijgen van een eetstoornis?
5. Het stappenplan ‘Wat te doen bij vermoedens van een eetstoornis’
– Wat te doen in de verschillende fasen van de eetstoornis?
– Motivatie: hoe werkt dat bij eetstoornissen?
– Hoe ga je als school om met leerlingen met een eetstoornis?
– Het gesprek met kind/ouders & hoe ondersteun ik ouders
6. Nieuwe ontwikkelingen in de hulpverlening
– Waar vind je hulp? Gespecialiseerde hulpverleners
– Transitie jeugdzorg, Zorgstandaard Eetstoornissen en dwangbehandeling
7. Evaluatie & afsluiting
Afhankelijk van de vragen die de deelnemers meenemen worden onderdelen uitgebreider behandeld dan andere. Zodat wij u zoveel mogelijk nuttige bagage kunnen meegeven.

Tijdens de training ervaar je hoe het is om iemand met een eetstoornis te helpen. Er wordt gewerkt met rollenspellen en oefeningen. De ervaringsdeskundigen beantwoorden uw persoonlijke vragen.

Werkmaterialen
Alle deelnemers ontvangen een werkmap met een uitgebreid naslagwerk. In deze map treft u onder andere aan:
• Het stappenplan en werkformulieren
• Fasen van de eetstoornis
• Formulier voor signalering

U ontvangt de volgende documenten:
• Handleiding ‘Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?’
• Handleiding ‘Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?’
• Handleiding ‘Wat als mijn broer of zus een eetstoornis heeft?’
• Signalenkaart Eetstoornissen
• Poster ‘Een eetstoornis gaat niet over eten’

Trainers
Patricia Bos en Marieke Brouwer verzorgen deze training in Zwolle.

Het is mogelijk dat er ervaringsdeskundige collega’s of stagiaires aanwezig zijn bij deze training.

Training op maat
Deskundigheidsbevordering kan ook bij u op locatie worden verzorgd.

Vergoeding
Deze training, inclusief een heerlijke lunch en uitgebreide werkmap, wordt verzorgd voor een vergoeding van 395 euro exclusief BTW. Er is een maximum van 12 deelnemers per training.

Informatie
Wilt u informatie over andere locaties/trainers of heeft u vragen stuurt u dan een mail naar info@buropuur.nl.

Direct inschrijven
U kunt zich direct via deze link inschrijven. Na de aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging per mail. U ontvangt per mail een welkomstbrief en de factuur. Ons team ontmoet u graag op een van onze trainingen.