Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Cuídate GGZ

Het aangaan van overeenkomsten met derden brengt rechten en plichten met zich mee voor alle partijen. Dit geldt zowel voor behandelovereenkomsten (leveringsvoorwaarden) als voor overeenkomsten met leveranciers (inkoopvoorwaarden).

Leveringsvoorwaarden

Cuídate GGZ biedt hulpverlening conform de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van patiënt en zorginstelling en geven duidelijkheid over wat patiënten en hun familieleden kunnen verwachten wanneer zij een behandelovereenkomst aangaan.

https://www.ggznederland.nl/actueel/nieuwe-set-algemene-leveringsvoorwaarden-ggz-2017

Inkoopvoorwaarden

In de Algemene Inkoopvoorwaarden staan bepalingen die van toepassing zijn op alle prestaties die door een leverancier worden geleverd en specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het leveren van prestaties op het terrein van de instelling, de zicht- of proefzendingen, consignatie, bruikleen en ICT-prestaties. Overeenkomsten met leveranciers worden alleen aangegaan door de raad van bestuur en/of de raad van Commissarissen.

De nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen niet eenzijdig op bestaande overeenkomsten van toepassing worden verklaard, daar is formeel en schriftelijke instemming/akkoord van de wederpartij voor nodig. Ook kan er niet van deze voorwaarden worden afgeweken zonder akkoord van de raad van bestuur en/of de raad van Commissarissen.

http://www.ggznederland.nl/actueel/www.nevi.nl/inkopen-de-zorg

Bij de gecontracteerde gemeentes geldt dat de algemene voorwaarden van de raamovereenkomsten van toepassing zijn.