Grenzen aangeven doe je zo!

De groepsmodule: ‘grenzen aangeven doe je zo!’ is een psychomotorische therapie groepsmodule gericht op het behandelen van grenzen en assertiviteitsproblematiek. De module is voor jou geschikt wanneer onvoldoende in staat bent jezelf te begrenzen en/of onvoldoende in staat bent jouw eigen ruimte in te nemen om eigen grenzen en wensen op een adequate, assertieve manier naar voren te brengen. Hierbij speelt het onvoldoende bewust zijn van grenzen en/of het onjuist interpreteren en/of het onvoldoende in staat zijn naar jouw grenzen te handelen een belangrijke rol.

Het algemene doel van de grenzengroep is dat jij aan het einde van de module in staat bent je eigen grenzen waar te nemen, waarbij je geleerd hebt deze te interpreteren en hiernaar te handelen (assertiviteit). Je gaat leren jezelf te begrenzen en ruimte innemen om jouw eigen grenzen en wensen op een adequate (assertieve) manier naar voren te brengen, zonder de ander daarbij te kwetsen. In totaal volg je de groep in 10 sessies van 45 minuten met na drie maanden een terugkombijeenkomst. Onze psychomotorisch therapeut Lindsey begeleidt de groep op onze locatie aan de Dr. Stolteweg in Zwolle.

Fotocompliment 146

Wat kan Cuídate voor jou betekenen?

Neem gerust contact met ons op om daar meer over te weten te komen!

Contact