Het inloophuis

Vanaf juli 2023 is Cuídate gestart met een pilot: het inloophuis. In eerste instantie is het inloophuis met name toegankelijk voor cliënten met een eetstoornis. Op langere termijn wordt deze ook opengesteld voor cliënten met andere problematiek. Het doel van het inloophuis is om lotgenotencontact te creëren, waarbij  je herkenning en erkenning vindt bij elkaar. Elke bijeenkomst wordt geleidt door minimaal één ervaringsdeskundige behandelaar of vrijwilliger.

In het inloophuis worden regelmatig themamiddag of -avonden gehouden over thema’s waar jij misschien tegenaan loopt. Hierbij kan je denken aan thema’s als zelfbeeld, de invloed van social media, trauma, motivatie, KOPP. Een aantal thema-bijeenkomsten staan ook open voor cliënten zonder eetstoornis.

Naast thema-bijeenkomsten vinden er ook meer vrijblijvende open dag(del)en plaats waarop je kan binnenkomen voor een praatje, kopje thee, spelletje of om gewoon even te zitten, gewoon even te zijn. Daarnaast is het de bedoeling om regelmatig spelletjesmiddag, creatieve (knutsel)middagen of bijvoorbeeld een boekenclubje op te richten.

Het inloophuis is nog volop in ontwikkeling. Activiteiten zullen worden aangekondigd via Instagram en via posters in de ontvangstruimtes van Cuídate.Heb je zelf een leuk idee voor het Inloophuis dan horen wij dat graag. Je kunt je idee mailen naar jeanetbisschop@cuidate.nl of marliesvandenberg@cuidate.nl.