Organisatie

Kwaliteit

In het kwaliteitsstatuut van Cuídate staat beschreven hoe wij de juiste zorg, op de juiste plaats en door de juist professionals leveren. Het kwaliteitsstatuut is opgesteld op basis van het landelijk model kwaliteitsstatuut GGZ.

230622_kwaliteitsstatuut_volwassenen

Kwaliteitsstatuut jeugd GGZ

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Cuídate bestaat nu uit twee externe leden, te weten Martijn Tubbergen (voorzitter) en Harry Groeneveld (lid). Begin 2024 treedt een derde lid toe.

De raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van Cuídate. Daarnaast heeft de RvC een werkgevers-, adviserende- en klankbordrol. Tevens bewaakt zij de belangen van Cuídate. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het bestuur en de RvC en de benoeming van hun leden is vastgesteld in de statuten van Cuídate en het reglement RvC.

De Raad van Commissarissen maakt een rooster van aftreden dat zodanig is ingericht dat de continuïteit van Cuídate wordt gewaarborgd.

  • Martijn Tubbergen (voorzitter): benoemd in januari 2023, aftredend in 2027 (hernoembaar)
  • Harry Groeneveld (lid): benoemd in maart 2023, aftredend in 2026 (hernoembaar)

Governancecodes 

Het bestuur en de RVC binnen Cuídate onderschrijven de algemene beginselen van de Governance Code Zorg 2017

 

 

Fotocompliment 146

Wat kan Cuídate voor jou betekenen?

Neem gerust contact met ons op om daar meer over te weten te komen!

Contact