Raad van Commissarissen

Harry Groeneveld – Lid

Ik beschik over ruime ervaring op het gebied van de financiële dienstverlening en management- en organisatievraagstukken binnen de gezondheidszorg.

Sinds 2009 ben ik partner bij Pool Management & Organisatie met de sector zorg als specifieke aandachtsgebied omtrent vraagstukken van mens- en organisatieontwikkeling.

Hiervoor was ik durende 8 jaar directievoorzitter van de Quion Groep te Rotterdam, een toonaangevende organisatie die zich richt op de volledige begeleiding van hypotheken voor derden.

Daarvoor vervulde ik verschillende directiefuncties bij Groene Land Verzekeringen en Achmea Zorg en was on der andere verantwoordelijk voor de opzet en uitbouw van zorgcontractering.

Door mijn eigen ervaring als manager en directeur-bestuurder van (social) profit organisaties, ben ik in staat het echte ‘waarom’ van organisaties in woord en beeld te (laten) brengen.

Zodat er samen met alle stakeholders draagvlak en commitment is voor de oplossing en benodigde aanpak.

Daarnaast ben ik actief (geweest) als toezichthouder bij cultureel-maatschappelijke organisatie (zoals Biblionet Drenthe) , onderwijs (zoals Dingstede te Meppel) en zorgorganisaties (zoals Pathologie Friesland te Leeuwarden).

Cuidate ervaar ik als een boeiende en zich snel ontwikkelende professionele organisatie, die haar specifieke expertise aantoonbaar succesvol inzet voor persoonlijke en professionele aandacht en begeleiding van een kwetsbare groep (jongere) mensen in onze samenleving.

Graag zet ik als lid van de raad van Toezicht mijn kennis en ervaring in voor verdere op- en uitbouw van Cuidate in de komende jaren.