Gosia Hooijer

Het verhaal achter Gosia Hooijer. Wat voor psychiater kom je tegen?

Toen ik in de jaren ’80 met mijn Poolse artsendiploma naar Nederland kwam, heb ik me ingeschreven voor de opleiding tot anesthesioloog, in de overtuiging nooit zo goed de Nederlandse taal te beheersen om mijn beroep goed te kunnen uitoefenen. Vijf en twintig jaar later werd ik psychiater, een meer talig medisch specialisme kun je niet bedenken.

Hoe kwam het zo?
Naarmate ik meer ervaring opdeed als dokter op een kinderafdeling, kwam ik tot de conclusie dat er veel meer te bereiken was met praten met mijn patiënten dan met handelen. In plaats van kinderarts werd ik jeugdarts en al gauw werkte ik voor kinderen en jeugdigen met psychische en ontwikkelingsproblemen. Met name de onzichtbare, de ‘over het hoofd geziene’, problemen trokken mijn aandacht. En zo raakte ik geïnteresseerd in autisme, ADD en jeugdtrauma in hun gecamoufleerde vorm, waarbij je heel goed moest kijken en luisteren om het leed achter een ogenschijnlijk normaal voorkomen te  kunnen zien en voelen. Om daar meer aan te kunnen doen dan alleen maar te ontdekken, werd ik psychiater.

In mijn opleiding tot volwassenen psychiater kwam ik veel van de ‘’over het hoofd geziene kinderen’’ tegen, maar dan op volwassen leeftijd. Deze doelgroep heeft nog steeds mijn interesse. Omdat deze doelgroep zich met allerlei andere ziektebeelden meldt, vóórdat helder wordt wat er werkelijk aan de hand is, ben ik breed blijven werken en zorgvuldig gaan diagnosticeren in plaats van snel classificeren.

Door mijn werkervaring met allerlei ziektebeelden, zowel klinisch als ambulant, zowel individueel als met groepen, heb ik mijn brede blik op klachten, en met name de mens achter de klachten, scherp kunnen houden en mijn passie voor dit vak kunnen behouden. Ik merk hoe belangrijk in dit vak ‘de ontmoeting’ tussen twee mensen is, en hoe belangrijk ‘het verhaal’ achter de klacht. Als de ontmoeting echt tot stand komt, vormt dat een stevige basis voor de behandelrelatie. Die behandelrelatie is in mijn ogen de hoeksteen van een succesvolle behandeling, ongeacht de methode die je samen uitkiest.

Bij voorkeur werk ik samen in een team van deskundige en betrokken collega’s middels psychotherapie, farmacotherapie en lichaamsgerichte therapieën. Onze aanpak is bio-psycho-sociaal waarbij we elkaar aanvullen en de continuïteit van zorg waarborgen. Zorg op menselijke maat, zo lang als het nodig is en zo kort als het kan.

Mijn expertise in het kort: ziektebeelden met hun oorsprong in de vroege levensloop, zoals: persoonlijkheidsstoornissen, ADHD, autisme en jeugdtrauma’s. Mijn benadering is cliëntgericht en multidimensioneel: zowel psychotherapeutisch als biologisch. In psychotherapie werk ik zowel psychodynamisch als schemagericht en systemisch en waar nodig pas ik narratieve traumaverwerkingstechnieken toe. In mijn medisch-biologische benadering kijk ik naar de mens als geheel met zijn genetische kwetsbaarheid, aanleg en potentie. Dat bepaalt mijn keuze voor de interventie: farmacotherapeutisch of enkel levensstijl gericht. Daarbij heb ik aandacht voor de sekse en levensfase-problematiek.

Mijn opleidingen en ervaring in vogelvlucht:
– Artsendiploma in Polen: 1983
– ANIOS Kindergeneeskunde Twenteborg, Nederlands artsendiploma: 1986
– Sociaal Geneeskundige GGD Groningen en Regio IJssel Vecht: 1987 – 2004
– Opleiding tot Sociaal Geneeskundige: NIPG Leiden, 1991 – 1994
– Jeugdarts GGZ RIAGG Zwolle en Ambelt: 2002 – 2004
– Psychiater in opleiding bij Dimence en Isala: 2004 – 2009
– Psychiater en (groeps)psychotherapeut Centrum voor Psychotherapie Lunteren: 2009 – 2011
– NVGP: opleiding tot groepspsychotherapeut: 2009 – 2017
– Psychiater en (groeps)psychotherapeut GGZ Keizersgracht: 2011 tot 2019 en Pro Juventus-Aventijn 2011 – maart ‘20
– Psychiater Human Concern: Centrum voor Eetstoornissen: 2015 – heden
– Psychiater en Regiebehandelaar Cuidate Jeugd & GGZ: 1 maart 2020 – heden