Voor Professionals

Ben je zorgprofessional? Dan wil je vast andere dingen van ons weten dan een (mogelijke) cliënt. We hebben alles voor je op een rij gezet. Heb je nog vragen? Laat het ons weten.

Cuídate is gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen bij jongeren en een specialistisch GGZ-behandelcentrum voor volwassenen met psychische klachten.

Onze zorgverlening wordt bepaald door wettelijke voorschriften, vastgelegd in de de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De Rijksoverheid heeft vastgesteld dat wij aan de eisen in Wet toelating zorginstellingen (WTZi) voldoen.

Cuídate behandelt vanuit de specialistische GGZ. De specialistische GGZ wordt altijd vanuit een multidisciplinair team verleend. De psychiater/klinisch psycholoog/psychotherapeut of GZ-psycholoog (in MDO-verband) treden hierbij op als regiebehandelaar. De overige behandelaren hebben zowel BIG-geregistreerde als niet-BIG-geregistreerde beroepen en functies. In het laatste geval beschikken zij over een diploma welke is opgenomen in de DBC beroepentabel (voorheen CONO).

We geloven in de kracht van samenwerking met (kinder)artsen, scholen, gemeenten en verzekeraars. Samen weten we meer. Als iedereen durft te leren van elkaar, dan gaat er iets moois opbloeien. Dat begint bij de hulpverleners en zet zich door bij de jongeren. Des te eerder zij gezien worden, in zowel kwetsbaarheden als hun kracht, des te eerder zij gaan ontdekken wie zijn werkelijk zijn en kunnen ze uitgroeien tot prachtige volwassenen die veel kunnen betekenen voor zichzelf en de samenleving.

Verwijzers

Voor de zorgverlening is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist vereist. De regels die voor de verwijzing naar de ggz gelden zijn eenduidig en duidelijk opgeschreven in deze flyer van de Rijksoverheid. Hierin lees je hoe je onderscheid maakt tussen basis- en specialistische GGZ-hulp en hoe een (door)verwijzing in de praktijk werkt. Verwijzing kan op alle dagen van de week plaatsvinden.

Ketenpartners

Cuídate werkt ten behoeve van cliëntenzorg samen met de volgende partners: huisartsen, POH GGZ en andere hulpverleningsorganisaties binnen de GGZ binnen het werkgebied, waaronder Accare, Karakter, Isala, ExAequo en Dimence. Ook werken wij samen met Inventa, IMP-act, Kristian Bosman, de Hadassahoeve en Eilean. Wat betreft crisisdiensten zijn er afspraken gemaakt met Dimence en Karakter.

Trainingen voor professionals

Om zorgverleners te verbinden om de zorg beter te maken, verzorgd Cuídate regelmatig trainingen voor professionals in Zwolle
Wij verzorgen ook preventie gastlessen op scholen, om jongeren erop te wijzen hoe belangrijk het is om over gevoelens te praten en over de problemen waar je mee worstelt. Door een open en veilige sfeer te creëren in de klas stimuleren we dit en kan voorkomen worden dat jongeren denken dat ze de enige zijn die met een probleem worstelen.

Meer informatie

Lees meer over onze organisatie in: